Med anledning av Ing-Marie Wieselgrens bortgång

Publicerad
2022-07-07 22:08:24
Skribent
webmaster

Svenska barnläkarföreningen har med stor sorg nåtts av informationen att Ing-Marie Wieselgren, överläkare och SKR:s samordnare för psykisk hälsa, tragiskt avlidit.

Ing-Marie har under många år varit en nationell förgrundsgestalt och kämpe för både barn och vuxna med psykisk ohälsa. Med ett sällan skådat patos, engagemang och kunnande har hon systematiskt drivit utvecklingsfrågor för att förbättra vården på alla nivåer för barn och unga med psykisk ohälsa. Hon hade också ett stort samhällsengagemang och en nyfikenhet på alla perspektiv och faktorer som påverkar hälsan hos barn och unga och i befolkningen i stort. BLF har i flera olika sammanhang samarbetat med Ing-Marie och saknaden efter henne kommer att vara märkbar.

Våra tankar går till Ing-Maries närstående. /Styrelsen