John Lind Stiftelsens pris 2023 inom omvårdnad och hälsoprofessionerna

Publicerad
2022-12-19 14:42:09
Uppdaterad
2022-12-19 14:42:48
Skribent
webmaster

John Lind Stiftelsens pris 2023 inom omvårdnad och hälsoprofessionerna 

John Linds Stiftelsen har som ändamål att främja vetenskaplig forskning, undervisning och utveckling av ett familjecentrerat omhändertagande av barn och föräldrar vid och efter förlossning. Stiftelsen vill också lyfta fram musikens och lekterapins betydelse för behandling av sjuka barn, deras utveckling och framtida hälsa. Tonvikten ligger på främjandet av barns hälsa genom en humanistisk människosyn, psykologi och hälsosamma relationer.

Stiftelsen utlyser nu dels ett pris inom omvårdnad, dels ett pris inom hälsoprofessionerna. Priserna om vardera 15 000 kr avser att belöna och uppmuntra till fortsatt utmärkta insatser inom ramen för ovanstående ändamål. Nomineringsblankett bifogas. Sista datum för nominering är 15 februari 2023. Priserna planeras delas ut vid Svenska Barnläkarföreningens och Riksföreningen för Barnsjuksköterskors årliga konferens 22–25 maj 2023.

Nomineringsblankett

För styrelsen av John Lind Stiftelsen

Mikael Norman