Utlysning av Rosén von Rosensteins medalj

Ni har nu möjlighet att nominera kandidater inför utnämning av Rosén von Rosensteins minnesfond.

Deadline: 30 september 2023

För mer information och kontaktuppgifter, klicka här


Publicerad
2023-06-09 av webmaster