Ny information om läget för vaccinationer mot covid-19 till barn

Publicerad
2023-11-08 02:16:33
Uppdaterad
2023-11-08 02:18:50
Skribent
Henrik Arnell

Folkhälsomyndigheten (FHM) har på regeringens uppdrag utrett förutsättningarna att överlåta vaccin mot covid-19 till privata aktörer. Vaccination kommer nu att (i alla fall) i teorin kunna vara tillgängligt för barn även utanför rekommendationerna. I nuläget är denna fråga aktuell huvudsakligen i barngruppen, där ingen tillgänglig dos finns i rekommendationerna från FHM. Information om vaccination utanför rekommendation till barn avses att inom kort läggas ut på FHM:s webbplats.
Länken till återrapporteringen av regeringens uppdrag ligger här, liksom en direktlänk till frågor och svar.