Utlysning av anslag för fortbildning

Publicerad
2023-11-22 09:34:12
Skribent
webmaster

BLF´s medlemmar och del- och intresseföreningar bidrar med ett viktigt fortbildningsarbete inom barnsjukvården i landet. För att stödja det arbetet och stimulera till att man anordnar fortbildning så utlyser BLF´s styrelse två anslag om 50.000 SEK vardera för år 2024-2025 för att organisera kurs/utbildning/symposium inom ämnesområdet pediatrik. Utbildningen skall vara av hög kvalitet och utlysas nationellt och gärna även internationellt.

Skriftlig ansökan skall innehålla beskrivning av utbildningens art, program och vilken målgrupp utbildningen avser. Den totala budgeten för utbildningen skall också specificeras.

Skriftlig ansökan skickas per ordinarie post till BLF´s kassör:

Svenska Barnläkarföreningen c/o Svetlana Lajic
Stavgårdsgatan 61, 167 56 Bromma

Ansökningar per e-mail godtas inte.

Sista ansökningsdatum 240131.

Välkomna med er ansökan!

Stockholm den 1 november 2022
/BLF´s Styrelse