Uttalande angående det pågående kriget i Mellanöstern – nu även uppmärksammat av Läkartidningen

Barnläkarföreningen uppmanar Sveriges regering att arbeta för eldupphör i Mellanöstern och att stridande parter omedelbart och permanent, följer internationell humanitär rätt – för barnens skull. Se hela vårt uttalande här.

Se också blänkare om detta i veckans Läkartidningen.

 


Publicerad
2023-12-07 av Henrik Arnell
Uppdaterad
2023-12-12 17:15