Svenska Barnläkarföreningens nya strategidokument för 2024

Publicerad
2024-01-30 01:37:03
Uppdaterad
2024-01-30 01:38:29
Skribent
Henrik Arnell

Under styrelseinternatet hösten 2023 bearbetade vi våra delföreningars synpunkter på vilka frågor som medlemmarna uppfattar som de allra viktigaste att arbeta med och fokusera på. I samband med BLF del- och intresseföreningsmöte i december presenterades vårt resultat, och därefter publicerades också en blänkare i Läkartidningen om BLF:s kommande strategiska arbete för 2024.

Här kan du ta del av dokumentet

Återkom gärna till oss med dina synpunkter.

Mvh BLF-styrelsen