Nominera till John Lind-stiftelsens pris 2024 inom omvårdnad och hälsoprofessionerna

Publicerad
2024-02-10 15:51:32
Uppdaterad
2024-02-10 15:52:46
Skribent
Henrik Arnell

John Lind-stiftelsen har som ändamål att främja vetenskaplig forskning, undervisning och utveckling av ett familjecentrerat omhändertagande av barn och föräldrar vid och efter förlossning. Stiftelsen vill också lyfta fram musikens och lekterapins betydelse för behandling av sjuka barn, deras utveckling och framtida hälsa. Tonvikten ligger på främjandet av barns hälsa genom en humanistisk människosyn, psykologi och hälsosamma relationer.

Stiftelsen utlyser nu dels ett pris inom omvårdnad, dels ett pris inom hälsoprofessionerna. Priserna om vardera 15 000 kr avser att belöna och uppmuntra till fortsatt utmärkta insatser inom ramen för ovanstående ändamål. Priserna delas ut under hösten 2024 i samband med ett symposium på Läkaresällskapet i Stockholm.

Nomineringsblankett 2024 bifogas.

Sista datum för nominering är 15 april 2024.