Förnyad uppmaning till Sveriges regering att agera för ett eldupphör i Mellanöstern

Vi uppmanar ånyo Sveriges regering att aktivt arbeta för eldupphör i Mellanöstern och att stridande parter omedelbart och permanent, följer internationell humanitär rätt – för barnens skull.

Den förnyade uppmaningen finns här.


Publicerad
2024-03-02 av Henrik Arnell
Uppdaterad
2024-03-23 13:34