Barnveckan 2006

Barnveckan i Helsingborg , april 2006

Program Barnveckan i Helsingborg
Barnet i rättsprocessen, Pia Johansson.
Evidensbaserade metoder för ökad säkerhet, Sydney Dekker
Barn och TV, Arbetsgruppen för epidemiolog
Omsorgssvikt , Karin Lundén
Omvårdnadsförmåga ur ett anknytningsperspektiv , Anders Broberg
Idrott och astma del 1, S Wille & K Larsson
Idrott och astma del 2, K Romberg & S Nilsson
Idrott och hjärta del 1, Göran Wettrell
Idrott och hjärta del 2, Göran Wettrell
Hypertoni hos barn – utredning och behandling,Sektionen för nefrologi
Utvärdering Barnveckan 2006


access_time 2014-05-23 15:44:55