Barnveckan 2019

Tema: ”Det svårt sjuka barnet” Program

Föreläsningsbilder och filmade föredrag från Barnveckan 2019

Att leva fullt ut med en kropp skadad av svår sjukdom, Aron Andersson
Svårt sjuka barnet i Sverige, Jonas Ludvigsson
Neurocritical care in a global perspektiv, Robert Tasker


Astmabehandling – steg 5 Anna Winberg
Barn och läkemedel – palliativ läkemedelsbehandling
Andreas Henschen, Karin Bäckdahl & Synnöve Lindemalm
Barn och ungas journal via nätet. Skydd, integritet och delaktighet, Anna Gutniak, Eric Ulesköld, Frida Båtsby, Frida Kristensson, Jenny Juremalm & Martin Price
Det svårt sjuka barnet på vårdavdelning, Monica Högvall
Drunkning hos barn, Helena Winberg
Vem gagnas av intensivvård? Helena Winberg
Från barnavdelning till allmän-IVA, Anna Persson & Klara Håkansson
Kronisk sjukdom och neuropsykiatrisk samsjuklighet, Charlotte Nylander & Josephine Haas
Läkemedel till svårt sjuka barn – vad behöver vi tänka på, Christiane Garnemark & Synnöve Lindemalm
Neonatal Nefrologi Dirk Wackernagel
Neonatalt smärtomhändertagande och smärtskattning – var står vi idag? Mats Eriksson
Nätverket för barnanpassad vård Ann Elmqvist Fridh & Martin Price
Om Pediatrisk akut fulminant leversvikt – PAFL Henrik Arnell
Palliativ symtomlindring, Christina Lindström & Karin Bäckdahl
Stöd för svårt sjukt barn, Carl Höckerfelt & Susanne Lövgren
Ungdomsvänlig vård, Charlotte Nylander
Utredning av luftvägsproblem vid neurologisk sjukdom, Laszlo Kadar
Vaccination av barn och ungdomar med nedsatt immunförsvar – hur svårt kan det va? Helena Hervius Askling
Vad händer sedan? Helena Dreber
access_time 2019-07-31 17:48:44