BLF Reseersättning

Riktlinjer för utbetalning av reseersättningar inom BLF

1. Allmänt

  •  Ersättning sker mot skriven reseräkning med bifogade originalkvitton
  • Billigaste möjliga färdsätt ska användas
  • Traktamente utgår ej
  • Förlorad arbetsinkomst ersätts inte
  • Kostnader som inte specificeras nedan måste förankras med ordf. i förväg
  • Enstaka undantag från riktlinjerna kan förekomma men måste beslutas i förväg av ordf.

2. Styrelsemedlemmar

  • Medel för reskostnader i samband med BLF-möten bör sökas från det egna landstinget. Om inga medel erhålls, betalar BLF resor etc., i samband med styrelsemöten och andra aktiviteter som styrelsen beslutar om.
  • Resekostnader i samband med Barnveckan och Riksstämman bör ersättas av det egna landstinget.

3. Delföreningar inom BLF ska bära sina egna kostnader

4. Arbetsgrupper utan egna medel kan ansöka i förväg om medel till resor, etc.

Kostnaderna bör begränsas till 5000:- per arbetsgrupp och år.

5. Arbetsgrupp på uppdrag av BLF

BLF står för resekostnader

6. Ledamot som utsetts att representera BLF vid konferenser, möten,Läkarförbundet, etc.

Beslutas i varje enskilt fall. Läkarförbundet står för resekostnader vid förbundsaktiviteter


access_time 2015-03-16 23:46:24