Inera AB:s svar angående barns journal via nätet

Publicerad
2017-05-14 16:34:25
Uppdaterad
2017-06-21 01:13:08
Skribent
Anna Bärtås

Inera AB har svarat på Barnläkarföreningens skrivelse angående behovet av att förtydliga regelverket kring barns journal via nätet. En barnkonsekvensanalys är planerad under 2017. Formerna för detta är inte helt klara men vi kommer att följa deras arbete och barnläkare är och kommer att fortsätta vara delaktiga i arbetet.

Svar från Inera till Svenska Barnläkarförreningen angående barns journal via nätet

forum Kommentarer

Kommentera