Vad är egentligen BBIC?

Publicerad
2017-07-25 14:09:19
Uppdaterad
2017-08-09 11:37:07
Skribent
Anna Bärtås

Så här i semestertider vill barnläkarföreningen påminna om vikten av att uppmärksamma och stötta barn som på olika sätt far illa eller inte får sina behov tillgodosedda. Louise Laurell på Skånes universitetssjukhus är barnläkare med stor kunskap och erfarenhet av forskning och kliniskt arbete inom området. Vi har bett Louise räta ut några frågetecken angående BBIC – ett begrepp som barnläkare kommer i kontakt med och kanske inte alltid har full koll på vad det innebär…

Louise Laurell, överläkare och med dr

Vad är BBIC?

Enligt brittisk modell har Socialstyrelsen introducerat en utredningsmodell inom social barnavård som kallas BBIC, Barns behov i centrum. I BBIC utredningen ingår en hälsoundersökning. Det är upp till varje landsting/region att ta fram rutiner för hur denna undersökning går till. I Region Skåne ingår en systematisk granskning av samtliga journaler från hälso- och sjukvård och en klinisk läkarundersökning av specialutbildad barnläkare/distriktsläkare i BBIC undersökningarna. Vill man veta mer om detta finns bra information på Region Skånes hemsida.

Vad har barnläkare för uppgift inom BBIC?

Barn i samhällsvård har omfattande hälsoproblem; låg vaccinationsgrad, dåligt tandstatus och en hög frekvens av obehandlade psykiska och somatiska symtom. Barnläkare har en mycket viktig uppgift att identifiera, utreda och behandla dessa barn. Fyra års erfarenheter från hälsoundersökning enligt BBIC på barnklinikerna i Skåne finns redovisat i artikeln Children in out-of-home care are at high risk of somatic, dental and mental ill health, accepterad för publikation i Acta Paediatrica 2017.

Den nya lagen, Lag (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet; vad innebär den för barnläkare?

Lagen gäller fom 2017-04-15 och innebär att barn som vårdas utanför hemmet med vårdnadshavares samtycke (SoL-placering) ska hälsoundersökas. Det är sedan tidigare obligatoriskt med läkarundersökning vid LVU-vård.

När barnläkare kommer i kontakt med barn i samhällsvård (enligt SoL eller LVU) bör läkaren, eller verksamhetens kurator, kontakta ansvarig socialsekreterare för besked om barnet genomgått en hälsoundersökning enligt BBIC eller ej. En BBIC undersökning görs på tidsbokad mottagning, aldrig akut.

Här hittar du Socialstyrelsens information om BBIC.

label barn som far illa, BBIC

forum Kommentarer

Kommentera