barn som far illa

  • Tis 25 jul 2017

    Vad är egentligen BBIC?

    Så här i semestertider vill barnläkarföreningen påminna om vikten av att uppmärksamma och stötta barn som på olika sätt far illa eller inte får sina behov tillgodosedda. Louise Laurell på Skånes universitetssjukhus är barnläkare med stor kunskap och erfarenhet av forskning och kliniskt…