Angående Covid-19 och eventuell koppling till svår hyperinflammation hos barn

Denna text är en uppdatering av det utlåtande som Svensk Barnreumatologisk Förening publicerade den 29 april 2020.

Kunskapsläget är fortfarande begränsat, men det finns nu åtminstone en publikation som beskriver tillståndet. Det är en fallbeskrivning av åtta barn i London med en symptombild som inkluderar hög feber, ofta i kombination med utslag, buksmärta, diarréer och kräkningar, myokardit och konjunktivit som utvecklats till ett ”toxic chock”-liknade tillstånd. Några testades positivt för Covid-19 och andra inte. Tillståndet som beskrivs påminner delvis om Kawasakis sjukdom, men barnen är ofta äldre, 5-15 år gamla .

Vad har vi sett i Sverige hittills?
BLF har mailat en förfrågan till alla barnkliniker i Sverige om man sett en ökad förekomst av allvarliga hyperinflammatoriska sjukdomstillstånd. De flesta kliniker rapporterar inga fall. Vi har i nuläget kännedom om tre barn med en symtombild som påminner om det som beskrivits i andra länder, varav två var positiva för Covid-19.

Rekommendation till läkare som träffar ett barn med svår hyperinflammation:
1. Patienten bör provtas med både PCR i luftväg och faeces, samt serologi. (Kunskapsläget är begränsat men internationella fallrapporter indikerar att tillståndet tycks uppstå upptill 4 veckor efter själva smittan, varför ett flertal patienter varit negativa i PCR men positiva i serologier).

2. Inkludera patienten i barnreumaregistret, använd ”annan diagnos”. Vid svårigheter att registrera/frågor kring registrering, v g kontakta registerhållare, karin.palmblad@sll.se.

3. Informera FHM, bernice.aronsson@folkhalsomyndigheten.se. (Ange ålder, typ av symtom, Covid+/Covid-, ej personnummer)

4. Dessa patienter är i princip alltid allvarligt sjuka och vårdas inneliggande. Vi uppmuntrar kontakt med närmaste barnreumatologiskt centrum, (ofta närmaste universitetssjukhus.), inte minst för att diskutera behandling, tex IVIG, ev IL-1 blockad, steroider mm.

Sammanfattande bedömning baserad på aktuellt kunskapsläge
Det är väl känt att barn ibland utvecklar svåra inflammatoriska tillstånd som respons på olika infektioner och därmed inte osannolikt att även Covid-19 kan trigga en reaktion. Det är viktigt att poängtera att allvarliga hyperinflammatoriska sjukdomstillstånd är mycket ovanliga hos barn och för att se eventuell förändring i incidens krävs uppföljning över tid. Det är av största vikt att vi inom professionen vaksamt följer detta och rapporterar in patienter som stämmer med symtombeskrivningen. Samtidigt som det är angeläget att inte missa eventuella ovanliga manifestationer av Covid-19 hos barn är det också viktigt att inte skapa onödig oro hos föräldrar och barn.

Lotta Nordenhäll
Ordf, Svensk Barnreumatologisk förening


Publicerad
2020-05-08 av Per Brolin
Uppdaterad
2020-05-09 22:00

forum Kommentarer

 • Tack för bra och informativ uppdatering. Har ni funderat på Steven Johnson syndrom och erythema multiforme Mayor? Det är ju också kopplat till cytokinstorm och överreaktion i immunförsvaret . Skriver i egenskap av förälder med en pojke som drabbades av detta för ett par år sedan. Han har haft ett par mindre återfall. Har därför följt Covid 19 rapporteringar särskilt utifrån detta.
  Mvh

  Malin Jilkén

  , 11 maj, 2020 |
  • Hej Malin! Tack för din kommentar. Barnläkarföreningen fortsätter att aktivt bevaka denna fråga och i nuläget är det sannolikt klokt att vara extra uppmärksam på barn som uppvisar olika typer av tecken på eventuell hyperinflammation och följa de rekommendationer som ges i ovanstående text. Det bör dock understrykas att det är ett fåtal fall det rör sig om, även i den internationella rapporteringen. Vi kan inte kommentera enskilda patientfall här på hemsidan. MVH, Per Brolin, facklig sekreterare, BLF

   Per Brolin

   , 11 maj, 2020 |

Kommentera