Uppdaterade Covid-19—riktlinjer för barnhälsovården

Publicerad
2020-09-29 14:40:31
Skribent

Vi vill med de uppdaterade rekommendationerna ändå betona vikten av att BHV-programmet följs i sin helhet och att BHV
erbjuder ett jämställt föräldraskap. Det är förstås nödvändigt att regionala och lokala rekommendationer tas i samråd med
smittskydd och utifrån läget just i er region.
Det är också därför som våra tidigare rekommendationer för prioriteringar fortfarande finns med i dokumentet.

Vänliga hälsningar

CBHV-rådet

Covid-—19/Riktlinjer 200929

forum Kommentarer

Kommentera