Rekommendationer för vaccination mot covid-19 för särskilda grupper av barn och ungdomar från 12 års ålder

När det första vaccinet för barn från 12 år nu är godkänt följer Svenska Barnläkarföreningens uppdatering av sina tidigare råd kring vaccination mot covid-19 för särskilda grupper av barn och ungdomar.

De särskilda grupper av barn och ungdomar från 12 år där fördelarna med vaccination överväger jämfört med potentiella nackdelar är i stort sett samma som tidigare, men har kompletterats med bland annat gruppen av extremt överviktiga barn och ungdomar.

BLF fortsätter fortlöpande följa tillgängligt kunskapsunderlag, för att utifrån detta ge så balanserade råd som möjligt.

Här följer en uppdaterad rekommendation (2021-08-16), som har en enda ny (men viktig) mening: Om det sedan anses medicinskt motiverat kan enskild vårdgivare rekommendera och erbjuda vaccination till barn från 12 års ålder även utanför dessa patientgrupper.

BLF Rekommendationer för vaccination mot covid-19 för särskilda grupper av barn och ungdomar från 12 år HA210816


Publicerad
2021-06-22 av
Uppdaterad
2021-08-23 16:41

forum Kommentarer

Kommentera