Uppdatering angående vaccination mot covid-19 till särskilda grupper av barn och ungdomar

Publicerad
2022-11-01 00:00:22
Uppdaterad
2023-11-22 09:36:57
Skribent
Henrik Arnell

Svenska Barnläkarföreningen har uppdaterat sin tidigare rekommendation angående vaccination av särskilda grupper av barn och ungdomar mot covid-19.

Tidigare rekommendation om generell vaccination av särskilda grupper av barn från 5 år ersätts nu av en individuell bedömning av ansvarig läkare.

Se Svenska Barnläkarföreningens uppdaterade rekommendation om vaccination av särskilda grupper av barn och ungdomar mot covid-19, 2022-11-01

E-postkontakt: sekr@barnlakarforeningen.se