Kunskapsstöd

Utskriftsvänlig sida

Aktuellt om nationellt kliniskt kunskapsstöd för barnmedicin 

Nu har det gått drygt ett år med arbetet med nationella PM inom barnmedicin, kallat Nationellt kliniskt kunskapsstöd för barnmedicin. Många av er har engagerat er och vi har ett trettiotal PM på gång. Stort tack till alla er som deltar! Vi kommer under hösten att arbeta lite mer redaktionellt med dessa dokument och återkommer inom kort till var/hur vi kommer att kunna ta del dem.

Glädjande nog har landsting och regioner beslutat att etablera en gemensam struktur för samverkan kring utveckling och kunskapsstyrning av vården, vilket påverkar förutsättningarna för vårt arbete inom barnmedicin. Planeringen av hur strukturen ska byggas upp pågår just nu. SKL ser ett värde i att ta del av de erfarenheter som kommit fram hittills i vårt arbete. Vi har därför blivit tillfrågade att delta i att utarbeta ett upplägg inkluderande bl.a. IT-struktur och organisation för förvaltning vilket ska kunna användas inom alla områden i vården. Förhoppningen är att vi ska kunna bygga och visa upp ett kunskapsstöd och samtidigt vara förberedda för användningsområden och applikationer som vi kan komma att vilja använda i framtiden.

Detta innebär att vi under en tid kommer att ta en paus i arbetet med att författa fler nationella barnmedicinska kunskapsstöd för att förhoppningsvis inom kort kunna arbeta med god förankring i en bättre struktur som ger oss det användbara och lättillgängliga kunskapsstöd vi behöver.

Det hindrar inte att vi fortsätter att fundera ut vilka ämnen vi vill ha kunskapsstöd kring och vem/vilka som kan vilja och vara lämpliga som författare. Då är vi beredda att dra igång en större produktion när tiden är inne.

Jag kommer också att hålla er uppdaterade med arbetet genom inlägg här på barnläkarföreningens hemsida, men ni är förstås alltid mer än välkomna att höra av er till mig för funderingar, idéer och frågor!

/Mia Wede, barnläkare och koordinator för arbetet med Nationellt kliniskt kunskapsstöd för barnmedicin

Allmänt om kliniskt kunskapsstöd

Vill du bli författare?

Vi söker författare från hela landet, från både små och stora sjukvårdsinrättningar och med olika bakgrund. Du kan vara utbildningsläkare, specialist eller subspecialist.

Vad ger jag mig in på?

Som författare ansvarar du tillsammans med en till två kollegor för att ta fram en nationellt gångbar rekommendation inom ett barnmedicinskt ämne som intresserar dig. Rekommendationen kommer sedan att granskas av ytterligare två kollegor. Under framtagandet kommer också bl.a. regionala expertgrupper och ev även andra berörda instanser att få möjlighet att ge kommentarer.

Vad får jag för hjälp?

Som författare kommer du att få:

  • tydliga författarinstruktioner inkl. handledning i informationssökning, rubriksättning och skrivtips.

Under arbetets gång har du kontinuerlig kontakt med en nationell redaktion som hjälper till med:

  •  att utforma rekommendationerna så att de motsvarar den gemensamma struktur som planerats
  •  att planera och hantera förankring med ”remissinstanser” såsom t.ex. patientföreträdare, myndigheter och regionala företrädare
  •  att publicera rekommendationen

Anmäl ditt intresse till projektledare och barnläkare Mia Wede, mia.wede@skl.se 0768-606 535


Nationellt kliniskt kunskapsstöd enligt SBAR:

S Vi behöver skapa nationellt giltiga, korta och konkreta rekommendationer inom barnmedicin
B  Idag saknas enhetliga nationella rekommendationer för handläggning av barnmedicinska tillstånd, vilket riskerar att leda till en ojämlik vård. Mycket tid och kraft läggs ner på att söka information och skapa kunskapsbanker lokalt/regionalt, vilka ändå ofta inte blir heltäckande eller helt aktuella. Barnläkarföreningen har under flera år arbetat för att skapa en bank av nationella rekommendationer liknande den som sedan länge finns i Norge.
Genom att göra detta tillsammans är förhoppningen att kunna skapa ett lättillgängligt, konkret kunskapsstöd som är väl förankrat i hela landet och som bidrar till en jämlik vård.
A  I augusti 2016 startade arbetet med Nationellt kliniskt kunskapsstöd för barnmedicin. Stödet innehåller både gemensam information och regionala råd avseende vårdnivå, remissregler, läkemedel och vårdtjänster. För att detta ska bli det användbara redskap vi vill ha kommer författare från sjukvårdsinrättningar i hela landet att engageras.
Samarbete med bl.a. ePed, 1177.se och Rikshandboken möjliggör rekommendationer för behov i patientens resa genom vården.
Arbetet organiseras via Sveriges kommuner och landsting, SKL och är en del i en omfattande organisation kring nationell samordning av kunskapsstyrning vilket borgar för en fortsatt god kvalitet och aktualitet även i framtiden.
Just nu har författare engagerats till drygt 20 rekommendationer och vi kommer inom kort att kunna presentera de första exemplen.
R Välkommen att engagera dig som författare i arbetet med att ta fram rekommendationer i Nationellt kliniskt kunskapsstöd för barnmedicin. Såväl utbildningsläkare som specialister och subspecialister ifrån hela landet behövs och som författare kommer du att få god hjälp och stöd i processen.

access_time 2017-10-11 18:00:34