Om oss

Vad gör BLF?

  • BLF arbetar för att främja pediatrikens utveckling i Sverige och värnar om en hög kvalitet i hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.
  • BLF anordnar utbildning i samband med Barnveckan samt vid Riksstämman. De olika delföreningarna ordnar dessutom egna möten. Vid dessa kan Du knyta värdefulla kontakter med kollegor runt om i landet.
  • BLF:s medlemstidning ”Barnläkaren” utkommer med cirka 6 nummer per år. där ges information om kommande kurser, referat från BLF-möten samt aktuell information och debatt inom föreningen.

Som medlem i BLF får Du

  • möjlighet att tillsammans med dina barnläkarkollegor i landet solidariskt kämpa för sjuka barns behov, barns hälsa och barns rättigheter.
  • utöver medlemstidningen, utan extra kostnad, en prenumeration på Acta Paediatrica Scandinavica.
  • som barnläkare och blivande sådan bli insatt i frågor som rör din specialitet.
  • möjlighet att vara med och aktivt påverka BLF:s arbete för ST-utbildning och fortbildning.

Medlemsavgiften är f.n. 700 kr per år och debiteras via Läkarförbundet för den som är medlem där. Om man inte är medlem i SLF kommer räkning/faktura från BLF

Från och med det år man fyller 66 är man befriad från medlemsavgift.
Vill man fortsätta prenumerationen på Acta Paediatrica betalar man en avgift på 300 kr per person och år.


access_time 2017-01-11 00:19:49